KREATIVNA KOMUNIKACIJA (4-99)

KREATIVNA KOMUNIKACIJA (4-99)

Koncertna dvorana HNK u Varaždinu

Petak, 28. listopada, 16:00-18:00
Subota, 29. listopada, 14:00-16:00

Kotizacija: 100 kuna za obje radionice za par: 1 roditelj + 1 dijete (više od prijavama na radionice na www.klikerfestival.com)

Voditelj radionice: Tamara Curić

Broj polaznika: 20

O RADIONICI: Kako stvoriti okruženje u svojoj okolini koje se bazira na povjerenju, otvorenosti za novo i dozvoli za grešku? Na ovoj radionici naš fokus bit će u istraživanju komunikacije kao osnovnog elementa za kreaciju inovativne  i sigurne sredine. Kako je u suvremenom plesu komunikacija putem pogleda, dodira, pokreta, geste i artikulacije doživljenog osnovan način suradnje, razvijeno je mnogo alata i igara koje omogućavaju i hrane komunikaciju. To su alati koji hrane i kreaciju umjetničkih radova.

Na ovoj radionici Tamara će podijeliti neka od tih znanja s namjerom da polaznici dobiju tjelesno iskustvo komunikacije u pokretu i da imaju mogućnost povratne informacije i razmišljanja, na koji način bi se neka od tih znanja mogla prenijeti u svakodnevnu radnu okolinu, rad s djecom, umjetnička  istraživanja i djeci dodatni alat za izražavanje. Vježbe su jednostavne i zabavne. Sve što trebate je udobna odjeća i hrabrost za doživjeti nešto novo. Za rad nije potrebno nikakvo prethodno plesno iskustvo. Dobrodošli!

Leave a Reply