ODA/TRIP | PLESNI FILM I INSTALACIJA (12+)

Autorice: Iva Korenčić i Andreja Široki

Izvođači: Tea Stapar, Marta Šola, Petra Tintor, Judita Tripar, Lena Maružin, Ivana Macan, Nenad Đokić, Karolina Kanižaj, Ana Kanižaj, Lara Domić, Mihaela Mikulec, Margita Ivković, Petra Gelenđer, Ema Begić, Anđela Soćev

Zvuk i glazba: Luka Čabo

Produkcija: Centar za ples i umjetničko istraživanje

Partneri: Mediteranski plesni centar, Muzej grada Koprivnice, Atelieri Koprivnica i Zagrebački plesni centar

Projekt je podržan od  Ministarstva kulture RH i Ureda za obrazovanje, kulturu i š port grada Zagreba.

Multimedijska instalacija Oda i projekcija filma Trip rezultat su dvogodišnjeg istraživanja na temu autentičnog pokreta – pokreta koji je specifičan i najprirodniji za određenog izvođača. Bilježenjem uvjeta koji ostavljaju neupitan trag na specifičnost pokreta mapiramo uzroke socijalnih, prostornih, emocionalnih, društvenih i energetskih obrazaca koji određeni pokret definiraju kao koreografiran.

Sraz između autentičnog/prirodnog i umjetnog/nametnutog vidljiv je na više razina – kroz plesno izražavanje, specifične lokacije, rekvizitu, način  snimanja, montažne postupke te sveobuhvatnost ideje kroz različite segmente medija.

Leave a Reply